HLML Tweetalig
Locatie voor vwo-havo-mavo

Baron de Coubertinlaan


Zodra je bij ons binnenkomt zie je de vlaggen van verschillende landen en de landkaart waarop wij aangeven waar onze leerlingen allemaal vandaan komen. Ze komen uit alle windstreken; van Nederland tot Australië en van Engeland tot Rusland. Wij zijn een echte internationale gemeenschap waar elke leerling kan en mag zijn wie hij of zij is. Dit maakt onze school speciaal: wij leren graag van en met elkaar! 

 

Locatie voor vwo-havo-mavo
Baron de Coubertinlaan 2
2134 CG Hoofddorp
T (023) 56 31 644
E infotweetalig@haarlemmermeerlyceum.nl

Hoofd van deze locatie
Rector drs. B.A. Stam

Ziekmelden of verlof E-mailadressen personeel Tweetalig

Onderwijsvormen op deze locatie


Ziekmelden


Als een leerling ziek is, dan dient dit doorgegeven te worden door de ouder(s) of verzorger(s). Bel (023) 56 31 644

Kort of lang verlof


Verlof kan worden aangevraagd via het formulier, hieronder te downloaden of te verkrijgen bij de receptie. Het betreft dan een verlofverzoek voor bijzondere vrije dagen. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij de receptie, uiterlijk een dag voorafgaand aan het verlof.

Voor vrijstelling van lessen in verband met studiekeuze-activiteiten is er een special verlofformulier LOB. Hieronder te downloaden.

Verlofformulier LOB formulier

Onze andere locatie