HLML Dalton
Locatie voor vwo-havo

Nieuwe Molenaarslaan


Sinds juni 2014 staat op het voormalige kavel van het Koning Willem Alexander Sportcomplex ons nieuwste schoolgebouw. Het is een vierkant gebouw met veel lichtinval, op een mooie plek aan de Zuidrand. Met als fijne bonus: uitzicht op Park 21. De (vak)lokalen bevinden zich rondom de centrale aula. Zowel de inrichting als de buitenruimte is ontstaan op basis van nauw overleg tussen de architect, leerlingen, ouder(s) en medewerkers. Op de HLML Dalton geven we daltononderwijs op havo en vwo niveau. De gymnastieklessen worden gegeven in het aangrenzende KWA-Sportcomplex.

 

HLML Dalton
Nieuwe Molenaarslaan 20
2134 AS Hoofddorp
T (023) 56 31 644, vanaf 28 aug (023) 56 30 283
E infodalton@haarlemmermeerlyceum.nl

Rector van deze locatie
Mw. drs. L. Pennings-de Vet

Stichting Goed Doen
Lees meer

Ziekmelden of verlof E-mailadressen Zuidrand Meer informatie over daltononderwijs Naar wie kan ik toe als...

Onderwijsvormen op deze locatie


Virtuele tour door locatie Nieuwe Molenaarslaan


Een dag op het HLML Dalton


Ziekmelden


Als een leerling ziek is, dan dient dit doorgegeven te worden door de ouder(s) of verzorger(s) via telefoonnummer (023) 56 30 283.
U kunt ook mailen.

Een bezoek aan dokter, tandarts, fysiotherapeut, orthodontist e.d. kunt u ook telefonisch of via de mail doorgeven. U moet het bezoek minimaal een dag van tevoren doorgeven.

Kort of lang verlof


Verlof kan worden aangevraagd via het formulier, hier te downloaden of te verkrijgen bij de receptie. Het betreft dan een verlofverzoek voor bijzondere vrije dagen. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij de receptie, uiterlijk een dag voorafgaand aan het verlof.

Voor vrijstelling van lessen in verband met studiekeuze-activiteiten is er een special verlofformulier LOB. Hieronder te downloaden.

Verlofformulier LOB formulier

Onze andere locatie