Missie en Visie


Leren staat op onze school centraal: leerlingen maken zich kennis, inzicht en vaardigheden eigen; medewerkers onderhouden en bevorderen voortdurend hun deskundigheid om het leerproces van de leerlingen te voeden en te stimuleren. De individuele professionals komen in gezamenlijkheid tot het scheppen van motiverend en uitdagend onderwijs voor de leerlingen.

Op onze school gaat de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen hand in hand met hun sociale en emotionele vorming en de bewustwording van hun verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving. De school stimuleert de groei naar eigenheid en individualiteit van leerlingen door persoonlijk talent te helpen ontplooien.

Omdat leren en ontplooiing slechts ten volle kunnen plaatsvinden in een schoolklimaat van veiligheid en welbevinden, ziet onze school het in stand houden van zo’n klimaat, zowel voor leerlingen als voor personeel, als een basisvoorwaarde om haar onderwijskundige ambities waar te maken.

Twee locaties, één Haarlemmermeer Lyceum


HLML Tweetalig
Locatie vwo-havo-mavo
 1. Tweetalig onderwijs
 2. Internationaal en divers karakter
 3. Mooi en ruim schoolgebouw
 4. Erkende Topsport Talentschool
HLML Dalton
Locatie vwo-havo
 1. Daltononderwijs
 2. Een kleinschalige, stimulerende leeromgeving
 3. Prachtig en licht schoolgebouw
 4. Erkende Topsport Talentschool

Er zijn drie dingen die we heel belangrijk vinden op het Haarlemmermeer Lyceum: het leren, de persoonlijke ontwikkeling en het schoolklimaat.

Schoolplan

Visie tweetalig onderwijs


In ons HLML house of TTO is te zien dat wij middels ons onderwijsaanbod meer bieden dan een Nederlands diploma mavo, havo of vwo. Want hoewel het behalen van een diploma een belangrijke stap richting de toekomst is, vraagt de hedendaagse maatschappij meer van het individu en het collectief. Vanuit een goed en veilig fundament besteden we daarom, naast vakinhoudelijk onderwijs, veel aandacht aan internationalisering (global citizenship), persoonlijke ontwikkeling en taalvaardigheid. Dit zijn onze bouwstenen voor kwalitatief en goed onderwijs.

Goed onderwijs is meer dan het begeleiden van leerlingen richting een Nederlandstalig diploma.  Kwalitatief goed onderwijs bereidt leerlingen voor op een actieve deelname in de wereld. Om dit te bereiken focussen wij extra op taal, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling . Het resultaat is een Nederlands diploma gecombineerd met een open, kritische en empathische blik op de wereld en een vermogen om kundig, integer en eerlijk met een ieder te communiceren.  

Het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig biedt een uitdagende en internationale leeromgeving waar leerlingen en medewerkers zichzelf optimaal ontplooien. Het IB-learner profile is hierbij richtinggevend. Challenging & Inspirational. Leerlingen leren effectief te communiceren op internationaal niveau en leren hun grenzen verleggen binnen en buiten de lesstof. Crossing borders together (is better). Docenten zijn niet alleen goed in hun vak, maar zij zijn ook in staat ‘’cross curricular’’ te werken en een (inter-)nationale bijdrage te leveren zodat de leerlingen het grotere verband ontdekken. Result matters and development counts.

Visie daltononderwijs


Het Haarlemmermeer Lyceum Dalton wil graag dat elke leerling leert met enthousiasme en elke dag het maximale haalt uit zijn tijd op school. De Daltonkernwaarden zijn voor docenten, leerlingen en ouders de basis voor de ontwikkeling van de leerling.

De kernwaarden zijn:

 • zelfstandigheid
 • verantwoordelijkheid
 • vrijheid
 • samenwerken
 • reflectie
 • effectiviteit

Elke leerling is uniek
Leren staat op ons lyceum centraal. Of het nu gaat om kennis, inzicht of vaardigheden verwerven: leerlingen worden door onze deskundige medewerkers continu gemotiveerd, gestimuleerd en uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast krijgen ze de kans aan hun sociale en emotionele vorming te werken en maken we hen bovendien bewust van hun verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving. En omdat elke leerling weer andere unieke talenten en eigenschappen heeft, staat hun persoonlijke ontplooiing op onze school steeds voorop. Uiteraard kunnen leerlingen zich pas echt goed ontwikkelen op een veilige school waar ze zich prettig voelen. Ons lyceum ziet daarom het in stand houden van zo’n veilig schoolklimaat als een basisvoorwaarde voor goed onderwijs.