Onderwijsaanbod

Dalton onderwijs


Leerlingen die kiezen voor Daltononderwijs op de Nieuwe Molenaarslaan, worden gestimuleerd initiatief te nemen. Niet alleen bij de schoolvakken, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld door een actieve rol te spelen in de leerlingenraad, toneel en dans, poëzie en literatuur, de gebouwencommissie of de medezeggenschapsraad. Onze Dalton leerlingen vinden het leuk meer van zichzelf te laten zien, om hun talenten te ontdekken en daar krijgen ze binnen deze onderwijsvorm alle ruimte voor.

Please accept marketing cookies to view this content

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit


Dit zijn de vijf kernwaarden in het daltononderwijs.

Op het HLML Dalton leer je zelfstandig aan het werk te gaan, ga je samenwerken met andere leerlingen en je leert zelf plannen met de Plenda, onze schooleigen agenda. Je krijgt de vrijheid en de verantwoordelijkheid om je schoolwerk (taken) naar eigen inzicht te plannen. De docenten volgen je leerproces en sturen soms bij, als dat nodig is. Elke dag heb je een ‘daltonuur’, een uur waarin je zelf een keuze kunt maken aan welk vak je gaat werken.

Meer informatie over het daltononderwijs is terug te vinden op de site www.dalton.nl. Daar is ook informatie te vinden over de Nederlandse Dalton Vereniging, waar het HLML Dalton bij is aangesloten.

Is daltononderwijs op de HLML voor iedereen?


Wij gunnen elke leerling daltononderwijs. Dalton leidt op tot Doelgerichte, Autonome, Lerende, Toekomstgerichte, Onderzoekende en Nieuwsgierige leerlingen. Leerlingen die zich verantwoordelijk willen voelen voor hun eigen manier van leren en vraagstukken eerst zelf willen onderzoeken, voordat ze om hulp en uitleg vragen, voelen zich dan ook thuis op onze mooie daltonschool. En als je dat nog wilt leren? Juist dan zit je ook goed bij ons, want wij helpen onze leerlingen deze vaardigheden te ontwikkelen.

 

Hier werken we met een laptop


We werken met de laptop, omdat dit goed past bij onze onderwijsvisie. Het werken met de laptop binnen en buiten de klas sluit naadloos aan bij de kernwaarden van ons daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Om het beste van twee werelden te verenigen hebben wij gekozen voor blended learning. Aan de ene kant benutten we de voordelen van ICT in de klas, aan de andere kant laten we het vertrouwde (werk)boek niet liggen.

We zijn een samenwerking aangegaan met The Rent Company. Zij bieden speciale educatie laptops aan tegen aantrekkelijke bedragen op basis van huur of koop, incl. service, garantie en schade- en diefstaldekking. Lees hier meer over de aanschaf van een laptop en The Rent Company. Het is natuurlijk ook mogelijk om een eigen laptop mee te nemen. De voorwaarden waar de laptop aan moet voldoen kunt u ook hier lezen.

Werken met een laptop

Schoolkosten


De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt elk schooljaar €75 voor elke leerling. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van bijzondere onderwijsactiviteiten die naast het reguliere lesprogramma worden aangeboden. Zoals culturele evenementen, ééndaagse excursies en de cultuurkaart. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Leerlingen worden niet uitgesloten van deelname: alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan programma’s en extra activiteiten die de school organiseert buiten het reguliere lesprogramma. Ongeacht of de bijdrage wel of niet wordt betaald. De vrijwillige ouderbijdrage draagt er wél aan bij om deze extra activiteiten te kunnen blijven organiseren. Hieronder staan de kosten per jaarlaag vermeld.

Schoolkosten

Resultaten


Al onze resultaten op staan op Scholen op de kaart.

Dit is een website gemaakt door de onderwijsinspectie. Het HLML Dalton legt zijn onderwijsprestaties vast in een landelijk systeem. Bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs doen dat. Met de informatie van al die scholen is de site Scholen op de Kaart ontwikkeld. Op deze site kunnen leerlingen van groep 8 en hun ouders scholen zoeken en met elkaar vergelijken. Ook met de VO-gids is het mogelijk een aantal scholen met elkaar te vergelijken.

Meer informatie of inschrijven


Wilt u meer informatie over onze school, download dan hieronder onze brochure.

Brochure Inschrijven

Dalton onderwijs wordt gegeven op deze locaties

Zit jij in groep 8?