Eén school,
twee locaties


Op het Haarlemmermeer Lyceum valt er genoeg te kiezen: We geven tweetalig onderwijs op vwo-, havo- of mavo niveau, daltononderwijs op vwo- of havo niveau, we zijn een Topsport Talentschool én we hebben extra vakken zoals debat en Chinees. Wil je meer weten, kijk hier lekker rond of kom langs!

Tweetalig onderwijs op: Baron de Coubertinlaan

Daltononderwijs op: Nieuwe Molenaarslaan

Aanmelding en inschrijving Brugklas 2023-2024

LOTING IN DE HAARLEMMERMEER, ALLE BRUGKLASLEERLINGEN ZIJN GEPLAATST OP EEN SCHOOL UIT HUN TOP TWEE!

Dit tot blijdschap van de betrokken besturen en VO-scholen van de Haarlemmermeer, die zich dit jaar voor derde keer gedwongen zagen tot loting om zo de kwaliteit van het onderwijs voor nu en in de toekomst te borgen. Leerlingen waren gevraagd om een top-drie (of twee in het geval van basis/kader/gemengde leerweg) op te geven van hun voorkeurscholen.

De leerlingen hebben zich een goed beeld kunnen vormen van alle scholen in de Haarlemmermeer door het bezoeken van Open Dagen, informatieavonden, rondleidingen én het meedoen aan lesjesmiddagen. Leerlingen hebben zich zo breed kunnen oriënteren en hun top drie (of twee) van voorkeurscholen opgegeven, waarbij ze konden kiezen uit Haarlemmermeer Lyceum TTO, Haarlemmermeerlyceum Dalton, Herbert Vissers College/HVX, Kaj Munk College, Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp en Hoofdvaart College.

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben zich 1353 leerlingen op deze scholen in de Haarlemmermeer aangemeld. Onder toezicht van een notaris is de plaatsingsprocedure uitgevoerd.

De gezamenlijke schoolbesturen zijn verheugd dat 100% van de leerlingen is geplaatst op de school van hun top twee, van wie 98% op de school van hun eerste voorkeur.

De leerlingen die geplaatst zijn op de school van hun eerste voorkeur vernemen dit woensdag 22 maart vanaf 15.00 uur per mail. De leerlingen die geplaatst zijn op de school van hun tweede voorkeur horen dit telefonisch op woensdag 22 maart tussen 13.00-15.00 uur.

Medio juni wordt deze loting in de Haarlemmermeer geëvalueerd. De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.

Ga je voor Olympisch goud, een glansrijke carrière in het buitenland of laat je jouw talent liever tot bloei komen in je eigen stad? Wat je ook voor ogen hebt, op het HLML kan het! Met tweetalig onderwijs, dalton, topsport en internationaal onderwijs op één lyceum staat niks je in de weg om het beste uit jezelf te halen. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is ontdekken waar je goed in bent, zodat we samen jouw talent kunnen laten groeien. Wat past bij jou? Kijk de video’s hieronder.

Het Haarlemmermeer Lyceum is één school met twee locaties: ons gebouw op de Baron De Coubertinlaan (HLML Tweetalig) en ons gebouw aan de Nieuwe Molenaarslaan (HLML Dalton). Ze liggen op zo’n 800 meter van elkaar, zijn centraal gelegen en goed bereikbaar in Haarlemmermeer. Beide locaties bieden een prettige leeromgeving met een moderne inrichting. Klik hieronder verder voor de specifieke onderwijsvorm per locatie.

Zit jij in groep 8?

Leerlingen aan het woord


Het lijkt me superleuk om de wereld te verkennen Robin ( vwo, 2 en Tweetalig )
Daltononderwijs gaat voor een groot deel over plannen, maar het maakt niet uit als je er nog niet zo goed in bent, want je wordt daar ook mee geholpen Indy ( vwo, 3 en Dalton )
In the beginning it was hard to learn Dutch but it’s gotten much easier Hailey ( International student )
Het Haarlemmermeer Lyceum helpt mij heel erg in mijn turn carrière Léon ( Turner Nederlands Team )