Procedure aanmelden

Zien we je snel in de brugklas?


Aanmelding Brugklas 2024-2025

Beste leerling van groep 8 en ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij willen we je informeren over de wijze waarop je je kunt aanmelden voor de brugklas van een VO-school in de regio Haarlemmermeer.
Sinds enkele jaren werken de VO-scholen in de Haarlemmermeer met een lotingsprocedure. Voor schooljaar 2024/2025 vindt aanmelding voor de brugklas digitaal plaats. Dit houdt in dat via de website www.de-overstap.nl de aanmelding gedaan wordt.
Indien het aantal aanmeldingen op een VO-school daartoe aanleiding geeft zal op deze VO-school loting zal plaatsvinden

Aanmelden via De Overstap
De basisschool zorgt ervoor dat je vanuit De Overstap (via het e-mailadres no-reply@deoverstap.nl) inloggegevens en een toelichting ontvangt om aan te kunnen melden. De gegevens over het aanmelden ontvang je uiterlijk 25 maart 2024.
Via deze website meld je je aan en daar geef je op welke school je eerste keuze, je tweede of in het geval van mavo/havo/vwo je derde keuze is.  Dit is belangrijk, wanneer je onverhoopt wordt uitgeloot voor de school van je eerste keuze.

Buiten de regio?
Zit je in groep 8 op een school buiten Haarlemmermeer of Zuid-Kennemerland, dan neem je contact op met de VO-school van je eerste keuze. De VO-school geeft jou dan de benodigde informatie om aan te melden.

 

Let op! Van 25 maart tot en met 31 maart móet je je aanmelden. Vanaf 1 april is de aanmelding gesloten en de website niet meer beschikbaar.

Als je bent geplaatst op de school van jouw eerste keuze, krijgen je ouder(s)/verzorger(s) op woensdag 10 april na 15.00 uur een mail. Daarna worden de nieuwe brugklasleerlingen en/of ouders door de VO-school uitgenodigd voor een moment op de school om de inschrijving definitief te maken.

Meer informatie

Er zijn verschillende documenten waarin precies nagelezen kan worden hoe digitaal aanmelden werkt en hoe het lotingsproces in zijn werk gaat.

Het lotingsproces:
Klik hier voor uitgebreide informatie over het lotingsproces.

Heb je vragen over de lotingsprocedure, dan kun je deze het beste eerst stellen aan je eigen meester of juf. Er zijn al eerder vragen gesteld ver het proces. Klik hier voor de antwoorden op veel gestelde vragen over de lotingsprocedure in de Haarlemmermeer.

Digitaal aanmelden:
Klik hier voor meer achtergrond informatie over digitaal aanmelden
Klik hier voor de handleiding digitaal aanmelden

Je mag natuurlijk ook contact opnemen met de contactpersonen van het HLML:
Locatie Tweetalig: mevr. E. Sartori
E.Sartori@Haarlemmermeerlyceum.nl

Locatie Dalton: mevr. L. Koning
L.Koning@haarlemmermeerlyceum.nl

TopSportTalent
Wanneer je als Topsporter wilt inschrijven op het Haarlemmermeer Lyceum (beide locaties) is het noodzakelijk een extra formulier in te dienen bij inschrijving. Dit is nodig om in aanmerking te komen voor de voorrangsregeling bij eventuele loting. Het formulier daarvoor vindt u via haarlemmermeerlyceum.nl/tts-status. Dit formulier dient uiterlijk 31 maart 2024 te zijn ingevuld.

Leerjaar 2 of hoger

Zit je al op de middelbare school en wil je een overstap maken naar het Haarlemmermeer Lyceum? Ook voor leerjaar 2 of hoger kun jij je aanmelden via het onderstaande inschrijfformulier. Na ontvangst zullen we contact opnemen om de rest van de procedure uit te leggen.

Inschrijfformulier Aanvulling inschrijfformulier TopsportTalent Status

Verhuizen naar Haarlemmermeer?

Verhuist u van buiten deze regio naar de gemeente Haarlemmermeer en zoekt u een middelbare school voor uw kind?
Elke* leerling die naar de Haarlemmermeer verhuist, valt na inschrijving bij een van de scholen onder de “zorgplicht” van die school.
Dat betekent dat de leerling geplaatst wordt op de school van zijn/haar keuze of, als dat niet mogelijk is, we een plaatsing verzorgen op één van de andere scholen in de Haarlemmermeer.

*Dit betreft verhuizingen van buiten de regio naar de gemeente Haarlemmermeer. Een verhuizing binnen de regio Haarlemmermeer valt niet onder deze regel.