Missie en Visie


Missie

Leren staat op onze school centraal: leerlingen maken zich kennis, inzicht en vaardigheden eigen; medewerkers onderhouden en bevorderen voortdurend hun deskundigheid om het leerproces van de leerlingen te voeden en te stimuleren. De individuele professionals komen in gezamenlijkheid tot het scheppen van motiverend en uitdagend onderwijs voor de leerlingen.

Op onze school gaat de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen hand in hand met hun sociale en emotionele vorming en de bewustwording van hun verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving. De school stimuleert de groei naar eigenheid en individualiteit van leerlingen door persoonlijk talent te helpen ontplooien.

Omdat leren en ontplooiing slechts ten volle kunnen plaatsvinden in een schoolklimaat van veiligheid en welbevinden, ziet onze school het in stand houden van zo’n klimaat, zowel voor leerlingen als voor personeel, als een basisvoorwaarde om haar onderwijskundige ambities waar te maken.

Schoolplan

Visie

Het Haarlemmermeer Lyceum Dalton wil graag dat elke leerling leert met enthousiasme en elke dag het maximale haalt uit zijn tijd op school. De Daltonkernwaarden zijn voor docenten, leerlingen en ouders de basis voor de ontwikkeling van de leerling.

De kernwaarden zijn:

  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • vrijheid
  • samenwerken
  • reflectie
  • effectiviteit

Elke leerling is uniek
Leren staat op ons lyceum centraal. Of het nu gaat om kennis, inzicht of vaardigheden verwerven: leerlingen worden door onze deskundige medewerkers continu gemotiveerd, gestimuleerd en uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast krijgen ze de kans aan hun sociale en emotionele vorming te werken en maken we hen bovendien bewust van hun verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving. En omdat elke leerling weer andere unieke talenten en eigenschappen heeft, staat hun persoonlijke ontplooiing op onze school steeds voorop. Uiteraard kunnen leerlingen zich pas echt goed ontwikkelen op een veilige school waar ze zich prettig voelen. Ons lyceum ziet daarom het in stand houden van zo’n veilig schoolklimaat als een basisvoorwaarde voor goed onderwijs.