Organisatie


Samenstelling schoolleiding HLML Dalton

  • mw. drs. L. Pennings-de Vet, rector
  • mw. drs. L. Koning, teamleider leerjaar 1 en 2 vwo/havo
  • mw. drs. J.G. den Ouden, teamleider leerjaar 3, 4 en 5 havo
  • mw. drs. P. van Reenen, teamleider leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo

Bestuur

Het Haarlemmermeer Lyceum maakt onderdeel uit van Dunamare Onderwijs. Deze bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen). Het betreft alle schoolsoorten, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Scholen die in de regio bijzondere zorg aanbieden aan leerlingen, zijn vrijwel allemaal aangesloten bij Dunamare Onderwijs. Zie voor meer informatie: www.dunamare.nl.

Door het bundelen van de krachten is Dunamare Onderwijs in staat om toegevoegde waarde te bieden aan de scholen, waardoor de leerprestaties en vorming van de leerlingen worden verbeterd. Hier vindt u meer informatie over Dunamare Onderwijs en treft u ook belangrijke documenten aan als de klachtenregeling en het protocol schorsing en verwijdering.

Medezeggenschapsraad

Zoals elke school in Nederland heeft ook het Haarlemmermeer Lyceum een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad wordt gevormd door personeel, ouders en leerlingen. Op deze manier worden zij betrokken bij de beleidsvoering van de school. De schoolleiding neemt beslissingen niet alleen en moet beslissingen die te maken hebben met het onderwijs of die betrekking hebben op de school als geheel bespreken met de medezeggenschapsraad. Contactgegevens en meer informatie over de werkwijze van de DMR vind je in de Lyceumgids.

De Medezeggenschapsraad vergadert 8 keer per schooljaar. De exacte data zijn terug te vinden in de jaaragenda op onze website, optie “Leerlingen en ouders” > “Jaaragenda”.
De notulen van deze vergaderingen kunt u lezen via uw ouderinlog in Magister. Via deze link kun u zien waar u dit kunt vinden.

Reglement DMR HLML dalton DMR leden HLML dalton

Samenwerkingsverband

Het Haarlemmermeer Lyceum maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden. www.swvam.nl

Klachtenregeling

Het liefst zien we natuurlijk dat alles op onze school vlekkeloos verloopt, maar ondanks onze inspanningen kan het toch eens voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Heeft u een klacht? Dan doen we er alles aan om dit op te lossen. Neemt u dan als eerste contact op met de betreffende docent, schoolleiding of een andere persoon die het besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent. Mocht u toch ontevreden zijn over de klachtenafhandeling, dan kunt u op basis van de externe klachtenprocedure het bestuur inschakelen. De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijs kunt u hier bekijken.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen die worstelen met een probleem waar ze niet direct met een docent of iemand anders over kunnen, willen of durven te praten, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Op onze school staan dhr. Dijkema de Grooth en mw. Nieveld altijd voor hen klaar. Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) kunnen een afspraak maken om samen naar een oplossing te zoeken. Contact opnemen kan gemakkelijk via e-mail:

Klachten over ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie) kunnen ook worden behandeld via een externe vertrouwenspersoon (GGD Kennemerland, tel. 023-7891777) of de Inspectie voor het Onderwijs (tel. 088-6696000).

Gezonde schoolkantine

Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons schoolplan.