Stichting Goed Doen

met de Zuidrand


Op 2 april 2019 is de Stichting ‘Goed Doen met de Zuidrand’ officieel opgericht. Onder de vlag van de Stichting worden op de ZUIDRAND diverse activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het vergaren van gelden voor goede doelen. De afgelopen jaren zijn door en met leerlingen van de Zuidrand met enige regelmaat activiteiten georganiseerd, zoals de lesmarathon, een zwemmarathon en de benefietavond.

Benefiet 2020

Ook dit schooljaar (2020-2021) worden diverse ‘goede doelen’-acties opgezet, zoals de benefietactie in de maand december.

De afgelopen 2 jaren was de benefietavond een ongekend succes. Honderden mensen bezochten de school in de laatste week voor de kerstvakantie en deden hun ‘inkopen’ of genoten van een workshop, een heerlijke koffie of snack. Inmiddels is met 2 jaar benefietactie ongeveer € 7.000 bijeengebracht. De helft van dit bedrag staat gereserveerd voor het ‘Studiefonds Kinderen Belkhou’, de andere helft is beschikbaar gesteld aan het KWF (via de actie Alpe d’Huzes) en aan Cordaid (voor de actie ‘Help 10.000 meisjes naar school’).

Dit jaar zal de opbrengst van de benefietactie worden gebruikt voor (natuurlijk) het ‘Studiefonds Kinderen Belkhou’ en een schenking aan Edukans voor het project ‘Kinderen weer naar school na corona’.

Ontstaan

Aan het begin van schooljaar 2018-2019 werd de Zuidrand opgeschrikt door een ernstig ongeluk van een collega-docent tijdens de terugreis van vakantie. Het betrof een zeer ernstig ongeluk dat de familie Belkhou met fatale gevolgen is overkomen. De kinderen van onze collega bleven achter zonder ouders.

Kort daarna is het idee ontstaan om via acties geld vrij te maken voor een ‘studiefonds’ voor de kinderen van Abdelghani Belkhou.

Daarnaast wil de Zuidrand mogelijk ook andere goede doelen ondersteunen.

De opbrengsten van de acties worden gestort in de fondsen van de stichting.

Vanuit deze fondsen worden aan nader te bepalen doelen en op nader te bepalen tijdstippen gelden beschikbaar gesteld aan de door de school gewenste goede doelen. Natuurlijk betreft dat allereerst het ‘Studiefonds Kinderen Belkhou’, zodat dit op een later tijdstip ten gunste kan komen van de dan studerende kinderen.

De stichting

De doelstelling van de ‘Stichting Goed Doen met de Zuidrand’ is het oprichten en beheren van 2 fondsen:

‘Studiefonds Kinderen Belkhou’;

‘Fonds Goed Doen met de Zuidrand’.

De stichting tracht haar doel te bereiken door activiteiten te organiseren die gericht zijn op het vergaren van geldmiddelen voor de fondsen/goede doelen.

Jaarlijks zullen de goede doelen bepaald worden door het bestuur, daarin geadviseerd door een daartoe in te stellen beoordelingscommissie (de organisatoren van de activiteiten). Bij de vaststelling van de goede doelen zullen in elk geval ook de leerlingen worden betrokken die deelnemen aan de actie(s).

ANBI

De Stichting is ANBI-gecertificeerd. Voor u kan dit betekenen dat er gebruik gemaakt kan worden van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken e.d. Meer informatie daarover kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.