Contact


Onze scholen zijn telefonisch bereikbaar tussen 7.30 uur en 16.00 uur: HLML Dalton (023) 56 30 283, HLML Tweetalig (023) 56 31 644
of stuur een mail naar: infodalton@haarlemmermeerlyceum.nl, infotweetalig@haarlemmermeerlyceum.nl

Ziekmelden/ absentie doorgeven

Als een leerling ziek is, dan dient dit doorgegeven te worden door de ouder(s) of verzorger(s). Bel (023) 56 31 644 voor HLML Tweetalig en voor HLML Dalton (023) 56 30 283. U kunt voor locatie Dalton ook mailen naar: HLML Dalton.

Een bezoek aan dokter, tandarts, fysiotherapeut, orthodontist e.d. kunt u ook telefonisch of via de mail (locatie Dalton) doorgeven. U moet het bezoek minimaal een dag van tevoren doorgeven.

Kort of lang verlof

Verlof dient te worden aangevraagd via een verlofformulier, hier te downloaden of te verkrijgen bij de receptie. Het betreft dan een verlofverzoek voor bijzondere vrije dagen. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij de receptie, uiterlijk een dag voorafgaand aan het verlof.

Voor vrijstelling van lessen in verband met studiekeuze-activiteiten is er een special verlofformulier LOB. Hieronder te downloaden.

Verlofformulier LOB formulier

HLML locaties