Contact


Onze scholen zijn telefonisch bereikbaar op (023) 56 31 644 tussen 7.30 uur en 16.00 uur of stuur een mail naar info@haarlemmermeerlyceum.nl.

Ziekmelden/ absentie doorgeven

Als een leerling ziek is, dan dient dit doorgegeven te worden door de ouder(s) of verzorger(s). Bel (023) 56 31 644.
U kunt ook mailen naar: HLML Tweetalig of HLML Dalton .

Een bezoek aan dokter, tandarts, fysiotherapeut, orthodontist e.d. kunt u ook telefonisch of via de mail doorgeven. U moet het bezoek minimaal een dag van tevoren doorgeven.

Kort of lang verlof

Verlof dient te worden aangevraagd via een verlofformulier, hier te downloaden of te verkrijgen bij de receptie. Het betreft dan een verlofverzoek voor bijzondere vrije dagen. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden ingeleverd bij de receptie, uiterlijk een dag voorafgaand aan het verlof.

Voor vrijstelling van lessen in verband met studiekeuze-activiteiten is er een special verlofformulier LOB. Hieronder te downloaden.

Verlofformulier LOB formulier

HLML locaties