Leerlingen en ouders


Vakanties

2023-2024 2024-2025
Herfstvakantie ma 23 oktober t/m vr 27 oktober 2023 ma 28 oktober t/m vr 1 november 2024
Kerstvakantie ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024 ma 23 december 2023 t/m vr 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie ma 19 februari t/m vr 23 februari 2024 ma 17 februari t/m vr 21 februari 2025
Meivakantie ma 29 april t/m vr 10 mei 2024 ma 21 april t/m vr 2 mei 2025
Zomervakantie ma 22 juli t/m 30 augustus 2024 ma 14 juli t/m 22 augustus 2025
Overige vrije dagen
Goede vrijdag vr 29 maart 2024
Tweede paasdag ma 1 april 2024 ma 21 april 2025
Hemelvaartsdag do 9 mei en vr 10 mei 2024 do 29 mei en vr 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag ma 20 mei 2024 ma 9 juni 2025
Jaaragenda

Lyceumgids

Belangrijke onderwerpen over onze school hebben wij gebundeld in de Lyceumgids. Je vindt hier alle informatie over de organisatie, schooltijden, lessentabellen, ouderbijdrage en schoolregels. Wat kan de leerlingenraad betekenen, en waarom vinden wij een ouderraad belangrijk en wat doen ze. Natuurlijk hebben we ook medezeggenschapsraad (MR) zodat ouders, leerlingen en personeel kan meepraten over de school.

Lyceumgids 23/24

Schoolprogramma NPO

NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is in het leven geroepen door de overheid, naar aanleiding van de coronacrisis. De overheid stelt extra geld ter beschikking aan scholen om te investeren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten, en in het inhalen van coronavertragingen. Het schoolprogramma NPO is een plan van aanpak waarin we concreet beschrijven wat Haarlemmermeer Lyceum de komende twee schooljaren in dit kader met dit geld gaat doen.

Schoolprogramma NPO

Schoolkosten

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt elk schooljaar €75,- voor elke leerling. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van bijzondere onderwijsactiviteiten die naast het reguliere lesprogramma worden aangeboden. Zoals culturele evenementen, ééndaagse excursies en de cultuurkaart. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Leerlingen worden niet uitgesloten van deelname: alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan programma’s en extra activiteiten die de school organiseert buiten het reguliere lesprogramma. Ongeacht of de bijdrage wel of niet wordt betaald. De vrijwillige ouderbijdrage draagt er wél aan bij om deze extra activiteiten te kunnen blijven organiseren. Hieronder staan de kosten per jaarlaag vermeld.

Schoolkosten 23/24

Ondersteuning

Het Haarlemmermeer Lyceum biedt diverse soorten ondersteuning voor leerlingen en ouders. Op zoek naar iets dat hier niet tussen staat? Neem dan contact met ons op of kijk in de Lyceumgids tweetalig.

Dyslexiebeleid Ondersteuningsprofiel School en veiligheid

Betrokkenheid

Leerlingenraad
Meedenken? Meedoen? Meepraten over zaken die voor jou als leerling belangrijk zijn? Dan word je lid van de leerlingenraad! Als je op school zit is het vaak leuk om meer te doen dan alleen maar lessen volgen. Bij het HLML krijg je de kans om mee te denken, doen en praten over zaken die jullie als leerlingen aangaan.
De leerlingenraad houdt zich bezig met het regelen en mee-organiseren van activiteiten in het belang van alle leerlingen en de sfeer op school. Ze zijn ook betrokken bij de totstandkoming van het leerlingenstatuut. In dit statuut staan de rechten en de plichten van iedere leerling. Zowel leerlingen als personeelsleden zijn gehouden aan dit document.

Leerlingenstatuut

Ouderraad
Het Haarlemmermeer Lyceum kent al vele jaren een actieve ouderraad. De ouderraad is een contactorgaan tussen de ouder(s)/verzorger(s) enerzijds en de schoolleiding anderzijds. Hij heeft een signalerende en adviserende functie naar de schoolleiding. In de ouderraad hebben ongeveer 16 ouders zitting. Meer informatie over de ouderraad vind je in de Lyceumgids tweetalig.

Profielkeuze en loopbaanoriëntatie (LOB)

Via onderstaande button vind je informatie over profielkeuze en loopbaanoriëntatie (LOB)

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

PTA & Examenreglement

Hieronder vind je relevante downloads over de examens. Op zoek naar iets dat hier niet tussen staat? Neem dan contact met ons op.