Onderwijsaanbod

Tweetalig onderwijs


We leven in een steeds meer internationaal georiënteerde wereld. Om een verschil te kunnen maken in deze wereld moet je veel over de wereld leren, over anderen en over jezelf. Om deze reden is Tweetalig onderwijs op het Haarlemmermeer Lyceum veel meer dan een extra goede beheersing van de Engelse taal. Om goed met een ieder te communiceren is een grote taalvaardigheid in de eigen taal ook van groot belang en moet je begrip kunnen tonen voor andermans cultuur, achtergrond en/of normen en waarden. Tot slot, leren over jezelf. Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. In lijn met het zogenaamde “IB learner profile” (een competentieprofiel voor leerlingen op internationale scholen) proberen wij onze leerlingen op te leiden tot verantwoordelijke, nieuwsgierige, open minded en kritische wereldburgers.

Please accept marketing cookies to view this content

Competentie van een TTO leerling


Je kunnen verwonderen en op onderzoek willen gaan of het kunnen aannemen van een open minded houding en kritische en goede vragen weten te stellen zijn competenties waar we op het HLML Tweetalig veel waarde aan hechten. Het zijn competenties waarmee je naast alle vakinhoudelijke kennis, het verschil kan maken. Om deze reden besteden we gedurende de gehele schoolperiode veel aandacht aan het ontwikkelen van deze competenties.

A window to the world


Vanaf de eerste dag start jouw reis als toekomstig wereldburger. Via verschillende reizen word je steeds wereldwijzer en onafhankelijker. Uiteindelijk, wanneer je onze school verlaat ben jij er klaar voor en kan en mag de wereld heel wat van jou verwachten. Voorbeelden van onze reizen zijn onze Londen reis in de tweede klas, de stedenreis in de bovenbouw havo en vwo en de uitwisselingen binnen Europa in alle derde klassen en met China en Indonesië in de bovenbouw.

Is Tweetalig onderwijs op de HLML voor iedereen?


Tweetalig onderwijs kun je op alle niveaus doen. Of je nou vmbo, havo of vwo gaat doen maakt niet uit. Ook als je dyslectisch bent kan tto een goed idee zijn. Sterker nog, voor dyslectische leerlingen is tto vaak een fijne manier om Engels te leren. Je hoeft namelijk niet alleen te schrijven en spellen. Je hoort en spreekt de taal ook heel veel. Je moet er misschien wat harder voor werken, maar het is het meer dan waard!

Hier werken we met Vakoverstijgend en Taalgericht (vak)onderwijs


Naast het volgen van een onderwijsprogramma per vak gaan leerlingen middels het IMYC (International Middle Years Programma) projectmatig en vakoverstijgend aan de slag. Het IMYC programma bestaat uit zogenaamde units van 6 tot 8 weken. Elke unit is opgebouwd rondom een thema en een Big Idea, een uitdagend concept dat fungeert als link tussen de vakken. Meer verbinding tussen vakken maakt onderwijs meer betekenisvol. Het geeft inzicht in samenhang en nog veel belangrijker…..het maakt het leren ook vaak veel leuker.

Taal is zeg maar echt ons ding… Goed kunnen communiceren, beargumenteren, lezen en schrijven vinden wij belangrijk. Taal is en blijft het middel om kennis op te doen, het is van onschatbare waarde voor studiesucces en voor de toekomstige beroepscontext. Taalondersteunende methodes als CLIL en taalgericht vakonderwijs spelen een belangrijke rol hierbinnen. Van lezen voor eigen plezier tot examenteksten, van spreekbeurt voor de klas tot de deelname aan (internationale) debattoernooien. Taal is belangrijk en daar handelen we naar.

Schoolkosten


Hier vindt u een overzicht van de TTO bijdrage op het HLML Tweetalig

Download de brochure Inschrijven Financiële hulp Ontdek meer over onze locatie

Tweetalig onderwijs wordt gegeven op deze locatie

Zit jij in groep 8?