Topsport Talentschool

Onderwijsaanbod


Trainen voor die belangrijke wedstrijd van komend weekend of toch nog een paar uur extra leren voor je naderende tentamen? Voor topsporttalenten is het niet altijd makkelijk een succesvolle sportcarrière te combineren met glansrijke prestaties op school. Het één gaat vaak ten koste van het ander. Maar het kan ook anders. Onze school heeft de faciliteiten om die combinatie wel te laten slagen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw kind er straks echt klaar voor is: voor een topsportcarrière én voor het eindexamen.

Please accept marketing cookies to view this content

Klaar voor topsport talenten


We zijn er best trots op: sinds 1 augustus 2013 zijn we één van de Topsport Talentscholen (TTS) in Nederland. Onze school heeft daarom van het het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een licentie om ontheffing en andere speciale faciliteiten aan sporttalenten aan te bieden. Dit betekent dat je bij ons op school en topsport uitstekend kunt combineren als je een NOC*NSF-status/KNVB-beloftestatus hebt.

Het topsport talent onderwijs is een perfecte manier om topsport en school te combineren. In principe volgen leerlingen het reguliere les- en schoolprogramma, maar als dit in de knel komt met hun trainings- en wedstrijdschema, kunnen we het tempo en aanbod van het onderwijs aanpassen. Of het nu gaat om andere examentijden, aanpassing van het lesrooster of extra begeleiding als dat nodig is. Eén ding is zeker: we zorgen dat het niveau van het einddiploma hoe dan ook overeind blijft.

Om als topsport talent geplaatst te worden, is een zogenaamde ‘topsporttalent status’ van de betreffende sportbond een voorwaarde. De school verwacht van al deze top talentleerlingen een proactieve houding, een mentaliteit die past bij sport, goede vaardigheden om te plannen, een gezonde dosis werkdiscipline en veel eigen initiatief.

Download de brochure Inschrijven

Zit jij in groep 8?