Leerlingen en ouders


Vakanties

2023-2024
Herfstvakantie ma 23 oktober t/m vr 27 oktober 2023
Kerstvakantie ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie ma 19 februari t/m vr 23 februari 2024
Meivakantie ma 29 april t/m vr 10 mei 2024
Zomervakantie ma 22 juli t/m 30 augustus 2024
Overige vrije dagen
Goede vrijdag vr 29 maart 2024
Tweede paasdag ma 1 april 2024
Hemelvaartsdag do 9 mei en vr 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag ma 20 mei 2024
Jaaragenda HLML Dalton Jaaragenda HLML Tweetalig

Lyceumgids

Belangrijke onderwerpen over onze school hebben wij gebundeld in de Lyceumgids. Je vindt hier alle informatie over de organisatie, schooltijden, lessentabellen, ouderbijdrage en schoolregels. Wat kan de leerlingenraad betekenen, en waarom vinden wij een ouderraad belangrijk en wat doen ze. Natuurlijk hebben we ook medezeggenschapsraad (MR) zodat ouders, leerlingen en personeel kan meepraten over de school.

Lyceumgids tweetalig onderwijs 23/24 Lyceumgids daltononderwijs 23/24

Schoolprogramma NPO

NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is in het leven geroepen door de overheid, naar aanleiding van de coronacrisis. De overheid stelt extra geld ter beschikking aan scholen om te investeren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten, en in het inhalen van coronavertragingen. Het schoolprogramma NPO is een plan van aanpak waarin we concreet beschrijven wat Haarlemmermeer Lyceum de komende twee schooljaren in dit kader met dit geld gaat doen.

HLML Dalton HLML Tweetalig

Schoolkosten

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt elk schooljaar €75 voor elke leerling. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van bijzondere onderwijsactiviteiten die naast het reguliere lesprogramma worden aangeboden. Zoals culturele evenementen, ééndaagse excursies en de cultuurkaart. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Leerlingen worden niet uitgesloten van deelname: alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan programma’s en extra activiteiten die de school organiseert buiten het reguliere lesprogramma. Ongeacht of de bijdrage wel of niet wordt betaald. De vrijwillige ouderbijdrage draagt er wél aan bij om deze extra activiteiten te kunnen blijven organiseren. Hieronder staan de kosten per jaarlaag vermeld.

Schoolkosten HLML Dalton 23/24 Schoolkosten HLML Tweetalig 23/24

Ondersteuning

Het Haarlemmermeer Lyceum biedt diverse soorten ondersteuning voor leerlingen en ouders. Op zoek naar iets dat hier niet tussen staat? Neem dan contact met ons op of kijk in de Lyceumgids dalton of Lyceumgids tweetalig.

Dyslexiebeleid Ondersteuningsprofiel School en veiligheid

Betrokkenheid

Leerlingenraad
Meedenken? Meedoen? Meepraten over zaken die voor jou als leerling belangrijk zijn? Dan word je lid van de leerlingenraad! Als je op school zit is het vaak leuk om meer te doen dan alleen maar lessen volgen. Bij het HLML krijg je de kans om mee te denken, doen en praten over zaken die jullie als leerlingen aangaan.
De leerlingenraad houdt zich bezig met het regelen en mee-organiseren van activiteiten in het belang van alle leerlingen en de sfeer op school. Ze zijn ook betrokken bij de totstandkoming van het leerlingenstatuut. In dit statuut staan de rechten en de plichten van iedere leerling. Zowel leerlingen als personeelsleden zijn gehouden aan dit document.

Leerlingenstatuut

Ouderraad
Het Haarlemmermeer Lyceum kent al vele jaren een actieve ouderraad. De ouderraad is een contactorgaan tussen de ouder(s)/verzorger(s) enerzijds en de schoolleiding anderzijds. Hij heeft een signalerende en adviserende functie naar de schoolleiding. In de ouderraad hebben ongeveer 16 ouders zitting. Meer informatie over de ouderraad vind je in de Lyceumgids dalton of Lyceumgids tweetalig.

Profielkeuze en loopbaanoriëntatie (LOB)

Hieronder vind je meer informatie over profielkeuze en loopbaanoriëntatie.

HLML Tweetalig

Via onderstaande button vind je informatie over profielkeuze en loopbaanoriëntatie (LOB)

Loopbaanoriëntatie en begeleiding HLML Tweetalig

PTA & Examenreglement

Hieronder vind je relevante downloads over de examens. Op zoek naar iets dat hier niet tussen staat? Neem dan contact met ons op.