Leerlingen en ouders


Vakanties

Schoolvakanties Haarlemmermeer Lyceum schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie ma 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021
Kerstvakantie ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie ma 21 februari t/m vr 25 februari 2022
Meivakantie ma 25 april t/m vr 6 mei 2022
Zomervakantie ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2022

Overige vrije dagen:
Tweede paasdag ma 18 april 2022
Hemelvaartsdag do 26 mei 2022 en vr 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag ma 6 juni 2022

Jaaragenda HLML Tweetalig Jaaragenda HLML Dalton

Lyceumgids

Belangrijke onderwerpen over onze school hebben wij gebundeld in de Lyceumgids. Je vindt hier alle informatie over de organisatie, schooltijden, lessentabellen, ouderbijdrage en schoolregels. Wat kan de leerlingenraad betekenen, en waarom vinden wij een ouderraad belangrijk en wat doen ze. Natuurlijk hebben we ook medezeggenschapsraad (MR) zodat ouders, leerlingen en personeel kan meepraten over de school.

Download Lyceumgids

Ondersteuning

Het Haarlemmermeer Lyceum biedt diverse soorten ondersteuning voor leerlingen en ouders. Op zoek naar iets dat hier niet tussen staat? Neem dan contact met ons op of kijk in de Lyceumgids.

Dyslexiebeleid Ondersteuningsprofiel

Betrokkenheid

Leerlingenraad
Meedenken? Meedoen? Meepraten over zaken die voor jou als leerling belangrijk zijn? Dan word je lid van de leerlingenraad! Als je op school zit is het vaak leuk om meer te doen dan alleen maar lessen volgen. Bij het HLML krijg je de kans om mee te denken, doen en praten over zaken die jullie als leerlingen aangaan.
De leerlingenraad houdt zich bezig met het regelen en mee-organiseren van activiteiten in het belang van alle leerlingen en de sfeer op school. Ze zijn ook betrokken bij de totstandkoming van het leerlingenstatuut. In dit statuut staan de rechten en de plichten van iedere leerling. Zowel leerlingen als personeelsleden zijn gehouden aan dit document.

Leerlingenstatuut

Ouderraad
Het Haarlemmermeer Lyceum kent al vele jaren een actieve ouderraad. De ouderraad is een contactorgaan tussen de ouder(s)/verzorger(s) enerzijds en de schoolleiding anderzijds. Hij heeft een signalerende en adviserende functie naar de schoolleiding. In de ouderraad hebben ongeveer 16 ouders zitting. Meer informatie over de ouderraad vind je in de Lyceumgids.

Medezeggenschapsraad
Zoals elke school in Nederland heeft ook het Haarlemmermeer Lyceum een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad wordt gevormd door personeel, ouders en leerlingen. Op deze manier worden zij betrokken bij de beleidsvoering van de school. De schoolleiding neemt beslissingen niet alleen en moet beslissingen die te maken hebben met het onderwijs of die betrekking hebben op de school als geheel bespreken met de medezeggenschapsraad. Meer informatie over de werkwijze van de MR vind je in de Lyceumgids.

Reglement DMR HLML Reglement DMR Dunamare MR leden

Profielkeuze

Hieronder vind je een aantal documenten over de profielkeuze.

PTA & Examenreglement

Hieronder vind je relevante downloads over de examens. Op zoek naar iets dat hier niet tussen staat? Neem dan contact met ons op.