Leerlingen en ouders


Vakanties

2022-2023 2023-2024
Herfstvakantie ma 17 oktober t/m vr 21 oktober 2022 ma 23 oktober t/m vr 27 oktober 2023
Kerstvakantie ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023 ma 25 december 2023 t/m vr 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023 ma 19 februari t/m vr 23 februari 2024
Meivakantie ma 24 april t/m vr 5 mei 2023 ma 29 april t/m vr 10 mei 2024
Zomervakantie ma 24 juli t/m 1 september 2023 ma 22 juli t/m 30 augustus 2024
Overige vrije dagen
Goede vrijdag vr 29 maart 2024
Tweede paasdag ma 10 april 2023 ma 1 april 2024
Hemelvaartsdag do 18 mei en vr 19 mei 2023 do 9 mei en vr 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag ma 29 mei 2023 ma 20 mei 2024
Jaaragenda HLML Dalton Jaaragenda HLML TTO

Lyceumgids

Belangrijke onderwerpen over onze school hebben wij gebundeld in de Lyceumgids. Je vindt hier alle informatie over de organisatie, schooltijden, lessentabellen, ouderbijdrage en schoolregels. Wat kan de leerlingenraad betekenen, en waarom vinden wij een ouderraad belangrijk en wat doen ze. Natuurlijk hebben we ook medezeggenschapsraad (MR) zodat ouders, leerlingen en personeel kan meepraten over de school.

Download Lyceumgids

Schoolprogramma NPO

NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is in het leven geroepen door de overheid, naar aanleiding van de coronacrisis. De overheid stelt extra geld ter beschikking aan scholen om te investeren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten, en in het inhalen van coronavertragingen. Het schoolprogramma NPO is een plan van aanpak waarin we concreet beschrijven wat Haarlemmermeer Lyceum de komende twee schooljaren in dit kader met dit geld gaat doen.

HLML Dalton HLML Tweetalig

Schoolkosten

Het Haarlemmermeer Lyceum kent een vrijwillige ouderbijdrage van 61 euro.
De school heeft de ouderbijdrage hard nodig om alle (buiten)schoolse activiteiten te kunnen realiseren. Het gaat hier om activiteiten waar de school geen vergoeding vanuit het ministerie van OC&W krijgt. Naast de vrijwillige ouderbijdrage en de vrijwillige bijdrage aan de ouderraad, betalen alle tto-leerlingen een vrijwillige tto-bijdrage. Voor ouders die deze bijdrage niet kunnen betalen is er altijd een passende oplossing
mogelijk. Hierover is meer te vinden bij ‘Financiële hulp’.

Schoolkosten HLML Dalton Schoolkosten HLML Tweetalig Financiële hulp

Ondersteuning

Het Haarlemmermeer Lyceum biedt diverse soorten ondersteuning voor leerlingen en ouders. Op zoek naar iets dat hier niet tussen staat? Neem dan contact met ons op of kijk in de Lyceumgids.

Dyslexiebeleid Ondersteuningsprofiel School en veiligheid

Betrokkenheid

Leerlingenraad
Meedenken? Meedoen? Meepraten over zaken die voor jou als leerling belangrijk zijn? Dan word je lid van de leerlingenraad! Als je op school zit is het vaak leuk om meer te doen dan alleen maar lessen volgen. Bij het HLML krijg je de kans om mee te denken, doen en praten over zaken die jullie als leerlingen aangaan.
De leerlingenraad houdt zich bezig met het regelen en mee-organiseren van activiteiten in het belang van alle leerlingen en de sfeer op school. Ze zijn ook betrokken bij de totstandkoming van het leerlingenstatuut. In dit statuut staan de rechten en de plichten van iedere leerling. Zowel leerlingen als personeelsleden zijn gehouden aan dit document.

Leerlingenstatuut

Ouderraad
Het Haarlemmermeer Lyceum kent al vele jaren een actieve ouderraad. De ouderraad is een contactorgaan tussen de ouder(s)/verzorger(s) enerzijds en de schoolleiding anderzijds. Hij heeft een signalerende en adviserende functie naar de schoolleiding. In de ouderraad hebben ongeveer 16 ouders zitting. Meer informatie over de ouderraad vind je in de Lyceumgids.

Profielkeuze en loopbaanoriëntatie (LOB)

Hieronder vind je meer informatie over profielkeuze en loopbaanoriëntatie.

HLML Tweetalig

Via onderstaande button vind je informatie over profielkeuze en loopbaanoriëntatie (LOB)

Loopbaanoriëntatie en begeleiding HLML Tweetalig

PTA & Examenreglement

Hieronder vind je relevante downloads over de examens. Op zoek naar iets dat hier niet tussen staat? Neem dan contact met ons op.