Organisatie

HLML


De directie van het Haarlemmermeer Lyceum bestaat uit twee leden (mevrouw Pennings-de Vet is rector van HLML Dalton en de heer Roth is rector van HLML Tweetalig). Beide locaties hebben een schoolleiding die bestaat uit de rector en teamleiders.

Samenstelling schoolleiding HLML Dalton


  • mw. drs. L. Pennings-de Vet, rector
  • dhr. M. Ran MA, teamleider leerjaar 1 en 2 vwo/havo
  • mw. drs. J.G. den Ouden, teamleider leerjaar 3, 4 en 5 havo
  • dhr. drs. M.H. Doeleman, teamleider leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo

Samenstelling schoolleiding HLML Tweetalig


  • mw. R. Rövekamp, rector a.i.
  • mw. E. Sartori, afdelingsleider 1 en 2 havo/vwo
  • dhr. J.H.R. Martens, afdelingsleider leerjaar 2, 3 en 4 mavo
  • mw. A. Schrijver MEd afdelingsleider leerjaar 3, 4 en 5 havo
  • mw. drs. T. Joosten, afdelingsleider leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo

Op beide locaties zijn diverse coördinatoren werkzaam die in samenwerking met de teamleider vorm en inhoud geven aan het onderwijsprogramma.

Bestuur


Het Haarlemmermeer Lyceum maakt onderdeel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Deze bestaat uit 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen). Het betreft alle schoolsoorten, van gymnasium tot praktijkonderwijs. Scholen die in de regio bijzondere zorg aanbieden aan leerlingen, zijn vrijwel allemaal aangesloten bij Dunamare Onderwijsgroep. Zie voor meer informatie: www.dunamare.nl.

Door het bundelen van de krachten is Dunamare Onderwijsgroep in staat om toegevoegde waarde te bieden aan de scholen, waardoor de leerprestaties en vorming van de leerlingen worden verbeterd. Hier vindt u meer informatie over Dunamare Onderwijsgroep en treft u ook belangrijke documenten aan als de klachtenregeling en het protocol schorsing en verwijdering.

Samenwerkingsverband


Het Haarlemmermeer Lyceum maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden. www.swvam.nl

Klachtenregeling


Het liefst zien we natuurlijk dat alles op onze school vlekkeloos verloopt, maar ondanks onze inspanningen kan het toch eens voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Heeft u een klacht? Dan doen we er alles aan om dit op te lossen. Neemt u dan als eerste contact op met de betreffende docent, schoolleiding of een andere persoon die het besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent. Mocht u toch ontevreden zijn over de klachtenafhandeling, dan kunt u op basis van de externe klachtenprocedure het bestuur inschakelen. De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep kunt u hier bekijken.

Vertrouwenspersonen


Leerlingen die worstelen met een probleem waar ze niet direct met een docent of iemand anders over kunnen, willen of durven te praten, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Op onze school staan mw. Van Dam-de Boer of mw. Van Hal (locatie HLML Tweetalig) en dhr. Dijkema de Grooth en mw Nieveld (locatie HLML Dalton) altijd voor hen klaar. Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) kunnen een afspraak maken om samen naar een oplossing te zoeken. Contact opnemen kan gemakkelijk via e-mail:

Klachten over ongewenst gedrag (zoals seksuele intimidatie) kunnen ook worden behandeld via een externe vertrouwenspersoon (GGD Kennemerland, tel. 023-7891777) of de Inspectie voor het Onderwijs (tel. 088-6696000).